Tin tức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Posted on

26 2021, Mar

Sáng ngày 25/3/2021, Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Lào Cai. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tác động kép của thiên tai và […]