(Tiếng Việt) Nghị quyết HĐQT số 01 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2022 và kế hoạch quý 1 năm 2023; thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan

Công bố thông tinNghị quyết HĐQTInvestors RelationNotifies

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Leave a Reply