Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tin tức
Sáng ngày 25/3/2021, Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam là đơn vị thành viên của Tập Đoàn Hóa Chất Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Lào Cai.
Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tác động kép của thiên tai và đại dịch Covid-19, song với nỗ lực cao độ của toàn thể cbcnv công ty vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục, thông suốt, ổn định, an toàn với những kết quả tích cực, lãi sau thuế 84 tỷ. Đây là một thành quả đáng tự hào của Pac trong một năm biến động, đầy sóng gió.

Trả lời