Lễ đánh cồng phiên giao dịch đầu tiên của Công ty phốt pho Apatit Việt Nam tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu PAT trên sàn upcom

Quan hệ cổ đông

Ngày 17/06/2022 cổ phiếu của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam đã chính thức được niêm yết trên Sàn UPCOM. Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết là 25.000.000 CP, với mã chứng khoán là PAT.

Đến dự buổi lễ có Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty; đại diện Công ty mẹ – Công ty cổ phần Tập đoàn hóa chất Đức Giang; đại diện Công ty TNHH Văn Minh cùng toàn thể Ban Lãnh đạo Công ty.

Sự kiện này đã đánh dấu một điểm mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty và khẳng định một lần nữa định hướng kinh doanh của Công ty là phát triển bền vững, quản lý minh bạch, chất lượng dịch vụ tốt nhất và tối đa hoá lợi ích của cổ đông.

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam tin tưởng rằng việc niêm yết chính thức cổ phiếu sẽ giúp cho Công ty khẳng định sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và phát huy hơn nữa thương hiệu của PAT, tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục những bước phát triển vững chắc, đáp ứng nhu cầu về an sinh xã hội để từ đó mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và nâng cao hơn nữa đời sống của người lao động.

Trả lời