Máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ric

Lĩnh vực kinh doanh
  • Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ric
  • Các vật tư, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi ami ăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất)

Trả lời