Máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ric

Lĩnh vực kinh doanh
  • Các máy móc, thiết bị, phụ tùng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho vàng, Axit phốt pho ric
  • Các vật tư, nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh phốt pho (than cốc, điện cực, ống thổi ô xy, sợi ami ăng và các vật tư khác phục vụ cho sản xuất)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *